ИНСТИТУТ

НА ЕКСПЕРТ ПРОВЕРИТЕЛИТЕ

НА ИЗМАМИ

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, ЕТИКА, ОБУЧЕНИЕ, ЕКСПЕРТИЗА

1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

до Община"Студентска"

TEL: +359 888 912 718

Email: news&iepinet.eu

ИЕПИ 2021