ИНСТИТУТ

НА ЕКСПЕРТ ПРОВЕРИТЕЛИТЕ

НА ИЗМАМИ

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, ЕТИКА, ОБУЧЕНИЕ, ЕКСПЕРТИЗА

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

The Ipsum

$149.99

Цена: 25 лв.

Цена: 35 лв.

Цена АПИИ член: 400 лв.

Цена АПИИ нечлен: 460 лв.

ВИЖТЕ ПОДРОБНОСТИ ЗА ВСИЧКИ ИЗДАНИЯ НА АПИИ И ИЕПИ ТУК!

ИНСТИТУТ

НА ЕКСПЕРТ ПРОВЕРИТЕЛИТЕ

НА ИЗМАМИ

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, ЕТИКА, ОБУЧЕНИЕ, ЕКСПЕРТИЗА

1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"

ИЕПИ 2020

Тел.: +359 888 912 718

email: news&iepinet.eu

TEL: +359 888 912 718

FAX: +359 02 868 4184

Email: info@iepinet.eu

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

The Ipsum

$149.99

(placeholder)
(placeholder)

Цена: 60 лв.

Цена: 60 лв.

Цена: 40 лв.

TEL: +359 888 912 718

оmail: info@iepinet.eu

ИЕПИ 2020

Цена АПИИ член: 39 лв.

Цена АПИИ нечлен: 49 лв.

Цена АПИИ член: 600 лв.

Цена АПИИ нечлен: 650 лв.

Цена АПИИ член: 170 лв.

Цена АПИИ нечлен: 210 лв.

Цена: 40 лв.

ПОРЪЧАЙТЕ ВСИЧКИ ИЗДАНИЯ НА АПИИ И ИЕПИ ТУК!

1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"