ИНСТИТУТ

НА ЕКСПЕРТ ПРОВЕРИТЕЛИТЕ

НА ИЗМАМИ

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, ЕТИКА, ОБУЧЕНИЕ, ЕКСПЕРТИЗА

1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

до Община"Студентска"

TEL: +359 888 912 718

Email: news&iepinet.eu

ИЕПИ 2020

Изпратете ни Вашите мнения, препоръки, мнения и сигнали/жалби, за които считате, че ИЕПИ ще може да Ви бъде полезен! Ние можем - ще се уверите! Използвайте информацията за контакти по-долу!

ПИШЕТЕ НИ ИЛИ НИ СЕ ОБАДЕТЕ!