Урок 3. Измамите - характеристика и видове

Урок 4. Измами в и от организацията

Урок 5. Измами срещу организацията

Урок 6. Потребителските измами

Урок 7. Интернет измами

Урок 8. Измамите  при концесиите - 1

Урок 9. Измамите при концесиите - 2

Урок 10. Превенция на корупцията и измамите

ГЛАВНО МЕНЮ