Урок 1. Особености и характеристика

  Урок 2. Подходи за анализ и разкриване

Урок 3. Проверка на системата за вътрешен контрол

Урок 4. Подходи и проверка на системата за калкулиране

Урок 5. Измами с материали

Урок 7. Измами с общопроизводствените разходи

Урок 8. Измами с незавършеното производство

Урок 9. Измами при ценообра-зуването и подизпълнителите

Урок 10. Фалшифициране

на документи

ГЛАВНО МЕНЮ