Урок 2. Провеждане на интервюто

Урок 3. Етапи на провеждане

Урок 4. Видове получавана информация

Урок 5. Видове въпроси

Урок 6. Познаване "езика

на тялото"

Урок 7. Интервю със специфични индивиди

Урок 8. Анализ на информацията

Урок 9. Документиране на интервюто

ГЛАВНО МЕНЮ