Урок 1. Измамите с материални активи - видове

  Урок 2. Индикатори за измами

Урок 4. Подходи и техники за разкриване на измамите

Урок 5. Проверителят трябва да си е на мястото!

Урок 6. Инвентаризацията - защо, кога и  как?

Урок 7. Юридически  апсекти

Урок 8. Необходимите ФиД

за съдебния процес

Урок 9. Граждански процес за имуществена отговорност

Урок 10. Превенция на измамите с материални запаси

ГЛАВНО МЕНЮ