ИНСТИТУТ

НА ЕКСПЕРТ ПРОВЕРИТЕЛИТЕ

НА ИЗМАМИ

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, ЕТИКА, ОБУЧЕНИЕ, ЕКСПЕРТИЗА

АКАДЕМИЧНИ СТАТИИ, ИНТЕРВЮТА, ДИСКУСИИ, МНЕНИЯ

1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"

ИЕПИ 2020

Тел.: +359 888 912 718

email: news&iepinet.eu

СТАТИИТЕ, ИНТЕРВЮТАТА И ДИСКУСИИТЕ, В КОИТО ИЕПИ УЧАСТВА, СА ЕФЕКТИВЕН МЕТОД ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКТУАЛНИ ПОЗНАНИЯ ЗА ПОДХОДИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И СРЕДСТВАТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА АКАДЕМИЧНИТЕ ИЗМАМИ

ЕТИЧНИТЕ И НЕЕТИЧНИТЕ УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРАКТИКИ

АКАДЕМИЧНОТО ПИСАНЕ И ПРЕПИСВАНЕ

АКАДЕМИЧНОТО ПЛАГИАТСТВО И КАК ЛЕСНО СЕ ПРЕОДОЛЯВА

СОФТУЕРА ЗА РАЗКРИВАНЕТО МУ!

КАК ПРЕПИСВАЧИ СТАВАТ ПРОФЕСОРИ!


ОЧАКВАЙТЕ - СКОРО!