ИНСТИТУТ

НА ЕКСПЕРТ ПРОВЕРИТЕЛИТЕ

НА ИЗМАМИ

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, ЕТИКА, ОБУЧЕНИЕ, ЕКСПЕРТИЗА

ИЕПИ ПРЕДСТАВЯ АВТОРСКИ И ЗНАЧИМИ УЧАСТИЯ В СЪБИТИЯ, ОТРАЗЯВАЩИ АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ